Uavhengig kontroll

Etter 01.01.2013 bestemte myndighetene at alle tiltak som krever søknad med ansvarsrett etter Plan Og Bygningsloven § 20-1 skal ha obligatorisk uavhengig kontroll og tiltak etter Plan Og Bygningsloven § 20-2 og 20-3 der tiltakshaver i mange tilfeller selv får stå for byggearbeidene, vil kommunen nå i flere tiltak kreve Uavhengig kontroll, selv om det her ikke er obligatorisk.

Dette betyr i praksis at alle byggmestre som bygger etter PBL § 20-1 må kontrolleres av et annet uavhengig foretak. Står du selv for arbeidene (PBL 20-2 og PBL 20-3) må ditt arbeid nå i mange tilfeller godkjennes av et kvalifisert foretak.

I tiltaksklasse 1 som omhandler de fleste tilbygg, eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og en del seksmannsboliger med noen unntak skal utelukkende alle våtrom og boligens luftlekkasje testes og dokumenteres av ansvarlig for arbeidene. Dette skal kontrolleres av en uavhengig kontrollør. Foreligger det ikke kontrollskjema fra uavhengig kontrollør, utsteder heller ikke kommunen ferdigattest og bygningen kan ikke tas i bruk.

Bestilling og betaling av uavhengig kontroll er tiltakshaver sitt ansvar. Ansvarlig byggmester har ikke ansvaret for å bestille kontrollen. Ei heller betale den.

Oversikt over godkjente kontrollforetak finner på www.dibk.no og www.uk.no .

Oversikt over gjeldende regler. SAK 10 kapittel 14 www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20100326-0488-018.html. PBL kapittel 20 www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-029.htm.

Mårstig Bygg AS har sentralgodkjenning innenfor Kontroll våtrom og Kontroll lufttetthet tiltaksklasse 1 og er dermed godkjent kontrollforetak. Vi har også eget utstyr for trykktesting og termofotografering av bolig og kan dermed tilby komplett kontroll i tiltaksklasse 1.

Trenger du kontrollør til ditt prosjekt?? Ta kontakt for pristilbud.

Kontakt oss

Telefon: 55 70 55 90
E-post: post@maarstigbygg.no


Adresse:
Hylkjeflaten 32a, 5109 Hylkje

Om oss

Går du med en drøm om et moderne og funksjonelt hus for deg og din familie? Enten du ønsker å pusse opp det huset du allerede eier, eller om du ønsker at vi skal bygge et nytt hus til deg, tar vi oppdraget. Mårstig Bygg AS er et tømrerfirma med mesterbrev. Vi har lang erfaring innen tømrerbransjen, og utfører alltid kvalitetsarbeid. Nytt hus, rehabilitering, tilbygg, påbygg, garasje eller terrasse? Med god service, gode referanser, bred erfaring og kompetanse utfører vi både store og små oppdrag.