Varme

Varme

Vannbåren varme

Vannbåren varme er varme som overføres gjennom oppvarmet vann. En av de vanligste måtene å utnytte vannbåren varme på er ved bruk av radiator – en veggopphengt ovn som er fylt med varmt vann.

Uansett hvordan man velger å utnytte den vannbårne varmen, er løsningen økonomisk og miljøvennlig. I bygninger blir rør lagt inn i bygningskonstruksjonen, og deretter varmes vannet opp av en varmekilde for så å sirkulere i rørsystemet.

Tenk langsiktig når du skal bygge nytt eller foreta en større rehabilitering. Det er ingen tvil om at vannbåren varme er fremtidens varmeløsning også i Norge. I våre naboland er allerede denne løsningen svært utbredt.

Varmepumpe

En varmepumpe er en økonomisk og miljøvennlig oppvarmingsmetode. En varmepumpe lager ingen utslipp, og filtrering av luften gjennom filtre i varmepumpen skaper et godt innemiljø.

Grunner til å velge varmepumpe:

  • Økonomi
  • Luftrensing
  • Innspart energi over varmepumpens levetid
  • Driftssikkerhet
  • Komfort
  • Jevn varme, regulerbar
  • Lavt lydnivå