Uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll

Etter 01.01.2013 har myndighetene bestemt at alle tiltak som krever søknad med ansvarsrett etter Plan Og Bygningsloven § 20-1 skal ha obligatorisk uavhengig kontroll og tiltak etter Plan Og Bygningsloven § 20-2 og 20-3 der tiltakshaver i mange tilfeller selv får stå for byggearbeidene, vil kommunen nå i flere tiltak kreve Uavhengig kontroll, selv om det her ikke er obligatorisk.

Dette betyr i praksis at alle byggmestre som bygger etter PBL § 20-1 må kontrolleres av et annet uavhengig foretak. Står du selv for arbeidene (PBL 20-2 og PBL 20-3) må ditt arbeid nå i mange tilfeller godkjennes av et kvalifisert foretak.

I tiltaksklasse 1 som omhandler de fleste tilbygg,  eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og en del seksmannsboliger med noen unntak skal  utelukkende alle våtrom og boligens luftlekkasje testes og dokumenteres av ansvarlig for arbeidene. Dette skal kontrolleres av en uavhengig kontrollør. Foreligger det ikke kontrollskjema fra uavhengig kontrollør, utsteder heller ikke kommunen ferdigattest og bygningen kan ikke tas i bruk.

Bestilling og betaling av uavhengig kontroll er tiltakshaver sitt ansvar. Ansvarlig byggmester har ikke ansvaret for å bestille kontrollen. Ei heller betale den.

Oversikt over godkjente kontrollforetak finner på www.dibk.no og www.uk.no .

Oversikt over gjeldende regler. SAK 10 kapittel 14 www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20100326-0488-018.html. PBL kapittel 20   www.lovdata.no/all/tl-20080627-071-029.htm.

Mårstig Bygg AS har sentralgodkjenning innenfor Kontroll våtrom og Kontroll lufttetthet tiltaksklasse 1 og er dermed godkjent kontrollforetak. Vi har også eget utstyr for trykktesting og termofotografering av bolig og kan dermed tilby komplett kontroll i tiltaksklasse 1.

Trenger du kontrollør til ditt prosjekt?? Ta kontakt for pristilbud.