Asbest- og radonsanering

Asbest- og radonsanering

Radon

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke kan sees, smakes eller luktes. Den kan kun påvises ved hjelp av måling.

Radon er den tyngste gassen av grunnstoffene, og er den eneste edelgassen som er radioaktiv. Den er også den sjeldneste gassen i atmosfæren. Radon er giftig og kreftfremkallende.

Hva kan vi gjøre for deg?

Det mest effektive tiltaket vil være å montere en radonsperre og gasstett konstruksjon mot byggegrunnen. Mårstig Bygg AS kan komme til deg og måle radonkonsentrasjonen i ditt hus, og vi monterer radonbrønner og ventilasjonssystem (radonavsug) dersom radonkonsentrasjonen er over grensen.

Asbest

Asbest er ikke ett bestemt stoff, men en fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske silikatmineraler med fiberstruktur som bl.a. kan virke kreftfremkallende og øke risikoen for kreft. I Norge ble bruk og import av Asbest forbudt fra 1985. De kreftformer som er sterkest relatert til innånding av asbeststøv er brysthinnekreft og lungekreft. Asbest kan også føre til godartet fortykkelse av brysthinnen og asbestose.

Hvordan fjernes asbest?

Det er nødvendig med sikkerhetstiltak når det er risiko for asbeststøv i luften, og det stilles strenge krav til verneutstyr og sikring av arbeidsområdet. De asbestholdige materialene skal være tett innpakket i plast, og arbeiderne skal bære verneutstyr. I tillegg må firmaet som utfører jobben har godkjenning fra Arbeidstilsynet.

De av våre arbeidere som driver med asbestsanering, er godt kurset og har god kjennskap til riktig utførelse.